Kosár

>>>
 
 

Belépés

 


PARTNEREINK

Fejlesztő foglalkozások
óvodásoknak
és kisiskolásoknak

Életvezetési 
tanácsadás felnőtteknek

Nevelési tanácsadás
szülőknek, nagyszülőknek

TERÁPIÁS ESZKÖZKÉSZLETÜNK TERMÉKCSOPORTJAI


JÁTÉKOK, KÖNYVEK és MOZGÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK...
... nem csak különleges figyelmet igénylő gyerekeknek! 
... nem csak SNI - sajátos nevelési igényű gyerekeknek!


 AUTIZMUS
PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVAR
Autizmusspecifikus fejlesztéshez ajánljuk


BESZÉDZAVAR
A NYELVFEJLŐDÉS ZAVARA
Beszédindítás, beszédjavítás, logopédia


DISZGRÁFIA
AZ ÍRÁS GRAFOMOTOROS ZAVARA
Kézügyesség, íráskészség fejlesztése


DISZKALKULIA
A SZÁMOLÁSI KÉPESSÉG ZAVARA
Diszkalkulia megelőzése és terápiája


DISZLEXIA 
AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG ZAVARA 
Olvasástechnika és szövegértés fejlesztése


DISZORTOGRÁFIA
A HELYESÍRÁSI KÉPESSÉG ZAVARA
Helyesírás fejlesztése


 FIGYELEMZAVAR 
AZ INGERGÁTLÁS ZAVARA
Figyelem és emlékezet fejlesztése


HIPERAKTIVITÁS 
AZ AKTIVÁCIÓS SZINT ZAVARA
Örökmozgó gyerekek fejlesztése


 VISELKEDÉSZAVAR 
A MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁS ZAVARA
Helyzethez illő viselkedés fejlesztése


     
  További információ:
info@jatektanoda.hu